Plastična kirurgija je kot samostojna veda sorazmerno mlada

Kljub temu da je plastična kirurgija kot samostojna veda relativno mlada, lahko o njenih začetkih govorimo že okoli leta 600 pred našim štetjem. Sicer pa je razvoj tovrstne kirurgije najlaže spremljati skozi razvoj režnjev, ki so od nekdaj pomembno orodje plastičnih kirurgov.

Poglavitno poslanstvo plastičnih kirurgov je od nekdaj nadomestiti manjkajoči del telesa ali tkiva, tako da se ohrani njegova funkcija. Prvi začetki tovrstnega področja pa segajo daleč nazaj v preteklost. Opisani so namreč postopki rekonstrukcije nosu. Te so izvajali lončarji v Indiji, in sicer približno leta 600 pred našim štetjem. Tedaj je bila namreč v Indiji amputacija nosu pogost način poniževalne kazni za prestopnike. Posledično so imeli lončarji kar veliko strank.

Plastična kirurgija je večinoma samostojna specializacija

Dandanes je plastična kirurgija po celem svetu v okviru izobraževalnih institucij ter programov večinoma samostojna specializacija. To od osamosvojitve dalje velja tudi za našo državo. Sicer pa se po svetu področja delovanja plastičnih kirurgov razlikujejo glede na zgodovinske okoliščine. Pri nas se ukvarjajo z rekonstrukcijsko kirurgijo.

Tudi tehnični napredek vedno bolj vpliva na razvoj plastične kirurgije. Izboljšujejo se možnosti diagnostike, razvoj  aloplastičnih materialov pa je omogočil tkivno ekspanzijo. Razvoj optičnih inštrumentov je omogočil razrešitve utesnitvenih nevropatij perifernih živcev. Na tem področju se je pričel uporabljati tudi laser.

Kot smo lahko videli, rdeča nit pri plastični kirurgiji ves čas ostaja povsem enaka. Tudi zgodovina sama je dokazala, da je to za bolnika zagotovo najbolje.

Prihodnost plastične kirurgije

Prihodnost plastične kirurgije se dandanes odvija zlasti s sodelovanjem plastičnih kirurgov in raziskovalcev v bazičnih znanostih v laboratorijih, in sicer po celem svetu. Tam preučujejo možnosti zdravljenja z zarodnimi ter matičnimi celicami.

Nove možnosti se prav tako odpirajo na področju genskega zdravljenja. V zadnjem času so tudi plastični kirurgi pričeli s homolognim presajanjem delov telesa, kot je na primer roka ali pa del obraza. V prihodnosti se torej lahko nadejamo uporabe najrazličnejših dejavnikov, s katerimi bi še lahko dodatno izboljšali preživetje režnjev.

Rdeča nit vseskozi ostaja nespremenjena

Kot smo lahko videli, rdeča nit pri plastični kirurgiji ves čas ostaja povsem enaka. Tudi zgodovina sama je dokazala, da je to za bolnika zagotovo najbolje. Tudi v prihodnosti bo zagotovo dovolj plastičnih kirurgov, ki se bodo pripravljeni spoprijeti z najrazličnejšimi izzivi ter lepotami rekonstrukcijske kirurgije.

Poglavitno poslanstvo plastičnih kirurgov je od nekdaj nadomestiti manjkajoči del telesa ali tkiva, tako da se ohrani njegova funkcija.

Kirurška povečava prsi je najpogosteje opravljena v splošni anesteziji v bolnišnici

Za prav vsako žensko je zagotovo zelo pomemben zunanji videz dojk. Mlajše predstavnice navadno moti prirojena slaba razvitost dojk, ko je prostornina ene ali obeh dojk premajhna. Nekoliko starejše ženske pa so obremenjene predvsem s spremenjenim videzom dojk po porodu ali zaradi posledic staranja.

Na sploh pa povečanje dojk sodi med najpogostejše estetske operacije. To je skupni izraz oziroma ime za različne kirurške posege, ki imajo povsem enak cilj. To je lepši ter naraven videz dojk ter njihovo skladno povečanje v skladu s preostalim delom telesa. Kirurg na osnovi anatomskih danosti ter želje bolnice izbere ustrezen silikonski vsadek. Določi se njegova prostornina, oblika, površina in ne nazadnje še polnilo.

Dolžina operacije je odvisna tudi od izbire velikosti vsadka

Najpogosteje povečava prsi poteka v splošni anesteziji v bolnišnici ali v strokovno usposobljenem centru. Sama dolžina oziroma trajanje operacije je odvisno od izbire velikosti vsadka ter načina vstave. Najpogosteje pa traja nekje od ene do dve uri.

Izbrani kirurg najprej naredi nekaj centimetrov dolg rez na mestu, ki si ga med pregledom pred samim posegom izbere bolnica. Neredko se izbere rez, ki je skrit v kožni gubi pod dojko ter omogoča dovolj dobro preglednost med operacijo pa tudi preprosto vstavo silikonskega vsadka. Rez ob kolobarju je učinkovito skrit, kljub temu pa ni ustrezen za prav vse bolnice.

Za prav vsako žensko je zagotovo zelo pomemben zunanji videz dojk. Mlajše predstavnice navadno moti prirojena slaba razvitost dojk, ko je prostornina ene ali obeh dojk premajhna.

Zapleti pri povečevanju dojk so redki

Pri povečevanju dojk so kakršni koli zapleti pravzaprav redkost. Med akutne zaplete sodita krvavitev in vnetje. Med kasnejše zaplete pa na primer sodi nastanek moteče tkivne ovojnice. To lahko spremeni obliko dojke ter povzroča bolečine.

Možni so tudi drugi zelo redki zapleti, o katerih pa se je najbolje pogovoriti kar s svojim izbranim kirurgom. Ta vam bo pred samim posegom z veseljem odgovoril na vsa vprašanja, ki vas morda mučijo.

YouTube video

Izbira ustreznega vsadka

Za povečevanje dojk se lahko izbira med različnimi vsadki. V grobem jih delimo na kapljičaste in okrogle. Izbiramo jih torej glede na samo obliko pa tudi glede na velikost dojk. Sam vsadek je lahko nizkega, srednjega ali pa visokega profila, seveda različno visok ter širok.

Izbere se lahko vsadek s hrapavo površino, kar delno preprečuje premike ter rotacije vsadka.

Preberite si še naslednji članek: Pravočasno zdravimo vnetje dlesni, da obdržimo zobe

Marsikdo občasne krvavitve iz dlesni ob umivanju zob ali grizenju trše hrane jemlje kot nekaj samo po sebi umevnega in zaradi občasnih vnetij dlesni ne ukrepa. Če težave ne minejo v dnevu ali dveh, pogosto posežemo po antiseptičnih ustnih vodah, vendar pa je to le začasen ukrep. 

Članki iz iste kategorije:

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.